1. مرجع اطلاع رسانی صنعت توریسم ایران - Iran Travels

    www.irantravels.ir/Default.aspx

    روش تلفظ بر اساس استاندارد icao می باشد. اما در طول زمانی برخی از کلمات به صورت ...

  2. جغرافياي طبیعی (اقلیم شناسی)

    geogeraphical.blogfa.com/9211.aspx

    مشخصات هوا ، ساختار اتمسفر(جو) بی رنگ 2. بی بو ٣. بی مزه 4. غیر قابل احساس ( در مواقعی که ...